silver

Diskusné fóra so seniormi v partnerských krajinách

Realizácia diskusného fóra s rôznymi cieľovými skupinami, avšak najmä občanmi 50+, zástupcami zamestnávateľov, kariérnymi poradcami a ďalšími zainteresovanými stranami za účelom získania informácií potrebných pre tvorbu štruktúry vzdelávacieho programu.
Diskusné fórum sa zrealizovalo vo Veľkom Mederi vo dvoch etapách: 29.11.2017 a 5.2.2018.