silver

NOVINKY
Piate projektové stretnutie, Francúzsko

Počas piateho projektového stretnutia bolo prediskutované testovanie tréningového programu. Partneri tiež prediskutovali prípravu Projektovej príručky a záležitosti týkajúce sa projektového manažmentu.