silver

NOVINKY
Štvrté projektové stretnutie, Maďarsko

Počas štvrtého projektového stretnutia partneri zrealizovali posledné úpravy týkajúce sa tréningového programu. Začali sa prípravné práce na testovaní tréningového programu a boli zahájené práce na plánovaní hodnotenia tréningového programu.
Partneri tiež prediskutovali záležitosti týkajúce sa projektového manažmentu.