silver

NOVINKY
Tretie projektové stretnutie, Toulouse, Francúzsko

Na treťom projektovom stretnutí sa partneri venovali najmä finalizácii vzdelávacieho programu, pedagogickým šablónam a tiež plánovaniu hodnotenia vzdelávacieho programu a pilotnému testovaniu. Partneri tiež prediskutovali návrh štruktúry projektovej príručky a záležitosti týkajúce sa projektového manažmentu.