silver

NOVINKY
Druhé projektové stretnutie, Amersfoort, Holandsko

Druhé projektové stretnutie v Amersfoorte bolo zamerané na prediskutovanie výstupov z diskusných okrúhlych stolov zrealizovaných v partnerských krajinách ako aj sumarizácii dotazníkového prieskumu pre seniorov a zamestnávateľov. Tieto slúžili ako základ pre tvorbu návrhu štruktúry vzdelávacieho programu.